September 5, 2019

FEMININE

Photographer: Nguyễn Ngọc Huyền Trân Model: Lê Mai Hằng

Alone

“Trong số những người cũ sẽ luôn có một người cũ đặc biệt, người mà cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cố gắng quên nhau bao nhiêu đi nữa, đến lúc nào đó bạn sẽ mệt mỏi nhận ra đời mình không có họ thì không thể nào trọn vẹn được.” Photographer: Đình …

Alone Read More »

Into the wood

Photographer: Khiêm Chánh Vương Model: Mai Hân Hân Make Up: JOJO

Scroll to Top