Deadlock – Chapter 1: Tò mò..

Câu chuyện nói về những thứ xấu xa ẩn chứa trong mỗi chúng ta !

CHAPTER 1 – TÒ MÒ

Là bản năng nhưng cũng là thứ có thể giết chết tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta rơi vào những điều rắc rối kinh khủng mà bản thân không bao giờ ngờ đến…..

PHOTO AND MAKEUP Rachel Nguyễn

STYLIST AND MODEL Phương Linh

SUPPORT AND LIGHTING Kông Định


TO BE CONTINUE…

 

Comments