Erotic Art thể hiện một cách sâu sắc qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Lan Makrid

Bộ ảnh đầy tính nghệ thuật: “Sexual Harassment” được thể hiện đầy ảo diệu qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Lan: Makrid.

Link facebook nhiếp ảnh gia: https://www.facebook.com/makridd/

 

Comments