V- Vibe Photography

Kim

Photographer: Nguyễn Hoài Vũ Model: Diệp Kim Điền Makeup: Cẩm Phú Vu Toka Studio

Saiese

Photographer: Nghĩa Lê Model: Ornella Sài Gòn 2019

Body

Photographer: Tan Anh

Lin #2

Photographer: To Un Model: Linny

Lin #1

Photographer: Toun Model: Linny

Yours

Photographer: Phan Thanh Tân Instagram: @save.toto

The Moment

Model: Mai Anh Nguyễn (https://www.facebook.com/nguyenmaianh1002)

EVOLUTIONARY

Photographer: Kiều Khoa Model & Make Up: Thanh Thanh Nguyễn (https://www.facebook.com/yeulai.tudau.35762) Outfits: TeeHolic

Black Swan

Photographer: Diễn Phi (https://www.facebook.com/phidien.nguyen.1) Model & Make Up: Kristi

Redamancy

Photographer: Yu Zhuyn (https://www.facebook.com/Yuzhuyn) Model: Redamancy Mya (https://www.facebook.com/annh.anh.1612)

Melody

Photographer: Aki Chan (https://www.facebook.com/gio.con.1806?mibextid=9R9pXO)

Lost in Wonderland

Photographer: Thành Dương (https://www.facebook.com/thanhduong291099)Model: Nguyễn Thị Thùy Linh (https://www.facebook.com/linh.mieu.549436)Make Up: Nhung Nguyễn (https://www.facebook.com/nkung.love.7)

Octopus

Ekip: Brian Duong, Bac Minh KimModel: Triệu An (Kichi)

Rika

Author: Quân NgốModel: Rika

J.O.Y

Photographer: Sơn RâuModel: Nguyễn Diệu Hương

BLOOM

Photographer: Tân (Instagram: @save.toto)

Scroll to Top