Privacy Policy

– Mọi content tại Creaz.art sẽ chỉ thuộc bản quyền của 2 bên tác giả và tạp chí Creaz.art.
– Mọi sự sao chép bài viết từ Creaz.art mà không ghi rõ nguồn sẽ được đưa ra pháp luật giải quyết.
– Creaz.art tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả, photographer có đóng góp cho các nội dung của chúng tôi.
Scroll to Top