Kitty

“Phụ nữ là mèo hay là hổ, phụ thuộc vào cánh đàn ông chúng ta đối xử với họ như thế nào…”

Photographer: Phùng Trọng Tín (https://www.facebook.com/trongtinlk)

Model: Lê Khanh

Make up: My Đoàn (https://www.facebook.com/profile.php?id=100020045555572)

Comments