Igor Lipchanskiy và những tác phẩm hài hước từ bìa đĩa của các ca sĩ nổi tiếng

Mỗi một designer có một phong cách và suy nghĩ khác biệt và Igor Lipchanskiy là một con người khá đặc biệt trong hàn triệu các designer trên thế giới này. Anh đã tạo nên một series các tác phẩm khá hài hước từ bìa đĩa/album của các ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Scroll to Top