boudoir

Black Dahlia

Photographer: Tuấn Linh Model: Trà My Make up: Hoài Anh Lê

Indefinite

Photographer: Lê Duy Quyền Model: Lý Gia Hân

Suspiria

Photographer: Lý Gia Hân Model: Mỹ An

Sweet Talk

Photographer: Quý NP Model: Thư Make Up: Hồng Ân

Art Angel

Photographer: Sơn Râu Model: Nguyễn Diệu Hương Make up: Phạm Thúy Hường

Love Sick

Photographer: Huy Model & Make Up: HOATHU (https://www.instagram.com/lengochoathu999/) Lighting: Quang Đại Studio: Hyu Studio

Kim

Photographer: Nguyễn Hoài Vũ Model: Diệp Kim Điền Makeup: Cẩm Phú Vu Toka Studio

The Moment

Model: Mai Anh Nguyễn (https://www.facebook.com/nguyenmaianh1002)

J.O.Y

Photographer: Sơn RâuModel: Nguyễn Diệu Hương

BLOOM

Photographer: Tân (Instagram: @save.toto)

Ángel de amor

Photographer: Thảo Bùi (https://www.facebook.com/anhthao.it) Model: Như Quỳnh (https://www.facebook.com/sun.nguyen.58958/)

Evelyn by Jackson Cung

Photographer: Jackson Cung (https://www.facebook.com/minh3dao) https://jacksoncung.com/ Model: Evelyn

Scroll to Top