creaz

Black Dahlia

Photographer: Tuấn Linh Model: Trà My Make up: Hoài Anh Lê

Indefinite

Photographer: Lê Duy Quyền Model: Lý Gia Hân

Suspiria

Photographer: Lý Gia Hân Model: Mỹ An

White Dunes Dunes

Photographer: Kiều Khoa Model & Make up: Thanh Thanh Nguyễn Outfit: Grape Phạm

Sweet Talk

Photographer: Quý NP Model: Thư Make Up: Hồng Ân

Scroll to Top