Indefinite

Photographer: Lê Duy Quyền Model: Lý Gia Hân