Art Angel

Photographer: Sơn Râu Model: Nguyễn Diệu Hương Make up: Phạm Thúy Hường