vibe

Kim

Photographer: Nguyễn Hoài Vũ Model: Diệp Kim Điền Makeup: Cẩm Phú Vu Toka Studio

The Moment

Model: Mai Anh Nguyễn (https://www.facebook.com/nguyenmaianh1002)

Black Swan

Photographer: Diễn Phi (https://www.facebook.com/phidien.nguyen.1) Model & Make Up: Kristi

J.O.Y

Photographer: Sơn RâuModel: Nguyễn Diệu Hương

BLOOM

Photographer: Tân (Instagram: @save.toto)

Broken

Photographer: Jay Do (https://www.facebook.com/erruiyo/) Model: My & An Blend & Retouched: Nguyễn Thanh Long

Ángel de amor

Photographer: Thảo Bùi (https://www.facebook.com/anhthao.it) Model: Như Quỳnh (https://www.facebook.com/sun.nguyen.58958/)

Evelyn by Jackson Cung

Photographer: Jackson Cung (https://www.facebook.com/minh3dao) https://jacksoncung.com/ Model: Evelyn

A little Japan by Khuong Nguyen

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia: Khương Nguyễn (facebook: https://www.facebook.com/samson.nguyen.27 )

Scroll to Top