Tản mạn đôi điều về Vibe

#WVIYM WHAT IS VIBE? VIBE LÀ GÌ ? Vibe là nguồn năng lượng mà mỗi người phát ra. Nguồn năng lượng này thay đổi tuỳ vào các tình huống khác nhau. Ví dụ như: – Bạn đang đi chơi với gia đình vào một buổi chiều thứ 7, chơi đùa và nói chuyện với họ …

Tản mạn đôi điều về Vibe Read More »