Alone

“Trong số những người cũ sẽ luôn có một người cũ đặc biệt, người mà cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cố gắng quên nhau bao nhiêu đi nữa, đến lúc nào đó bạn sẽ mệt mỏi nhận ra đời mình không có họ thì không thể nào trọn vẹn được.”

Photographer: Đình Bảo
Tại Dinhbao Studio

Scroll to Top