Break Through by Koi Nguyễn

Bộ ảnh kỉ niệm tuổi 21 của Quỳnh Trần – muse của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Koi Nguyễn (facebook: https://www.facebook.com/khoinguyen72 )

Model: Quỳnh Trần

Make up: Trang Emj

Scroll to Top