HEAT!

Photographer: Huỳnh Hưng Phát

Make Up: Thái Bình

Model: Ánh Ngọc

 

Scroll to Top