Nàng thơ của mùa thu.

Photographer: Sơn Râu

Model: Mai Anh

Make Up: Mai Anh

Assistant: Lee Fox

Scroll to Top