“Người đàn bà” by Thông Noel

“Người ta thường chỉ biết đánh giá người khác bởi hình thể và những thứ khoác bên ngoài…Đời thật lắm phù phiếm và cay nghiệt!” – Thông Noel

Photo: Thông Noel

Facebook photographer: https://www.facebook.com/trikythieugia?lst=100000066095680%3A100007329330028%3A1542873471

Scroll to Top