Thất Tình by Hoàng Phúc

” T h ấ t t ì n h “

Muốn hoàn toàn quên đi một người mà mình yêu là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng đôi khi không quên không có nghĩa là còn yêu.

Photographer: Hoàng Phúc

Model: Kathy Phạm

Tài trợ: Hà Nguyễn

Sharing is loving!

Facebook Comments

1 thought on “Thất Tình by Hoàng Phúc”

  1. Pingback: viagra super active

Comments are closed.

shares