August 29, 2019

Fée

Photo: Nguyễn Thắng Makeup: Tuyen Pham Model: Lê Nguyễn Khánh Nhi 

Senorita

𝘛𝘦𝘲𝘶𝘪𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘯𝘳𝘪𝘴𝘦… 𝘚𝘸𝘦𝘢𝘵 𝘥𝘳𝘪𝘱𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧𝘧 𝘮𝘦 …𝘴𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘪𝘯… 𝘚𝘢𝘱𝘱𝘩𝘪𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘯𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 #VΛƧ Model: Vân Anh Scarlet

Amour Propre

… blushing cheeks rouge red. Painted lips  Scarlet smiles,  in between sips.  #myladyinred #scarlet #vananhscarlet  #photo Khánh Nguyễn #style MegaBlonde #makeup Kyo Phan #hair Milo Mai Loan

Blonde

Photographer: Hai Nguyen Model: Nami Nguyễn Make Up: Minh Triết Nguyễn

i n f e e l i n g ~

” Bride Single ” – Cô dâu đơn . Đây có lẽ là một trong những mood ảnh mà khá là nhiều bạn photographer đã từng chụp qua . Beauty có , buồn có , gợi cảm cũng có. Và riêng với Bàng thì cũng đã chụp qua rồi và đến bộ này thì khá …

i n f e e l i n g ~ Read More »

Scroll to Top