Kitty

“Phụ nữ là mèo hay là hổ, phụ thuộc vào cánh đàn ông chúng ta đối xử với họ như thế nào…” Photographer: Phùng Trọng Tín (https://www.facebook.com/trongtinlk) Model: Lê Khanh Make up: My Đoàn (https://www.facebook.com/profile.php?id=100020045555572)